ขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมอสังหาฯ มีผลถึงสิ้นปี 2567

January 16, 2024
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอนและจำนองออกไปอีก 1 ปี คาดว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นอีก 0.5%

 EEC วางแผนสร้างไทยเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

January 11, 2024
 EEC วางแผนสร้างไทยเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC)  ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนจังหวัดชลบุรีให้เป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’

Compare Properties

Compare (0)