Overview

2006ACL0850 ขายที่ดิน พร้อมสวนยาง เนื้อที่ 120-2-27 ไร่ หน้ากว้าง 523 เมตร ลึก 446 เมตร ห่างจากตัวเมืองกาญจนดิษฐ์ เพียง 10 กม. อยู่ใกล้ถนนใหญ่ การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนเข้าถึงตัวที่ดิน ขายพร้อมกิจการทำสวนยาง ซึ่งมีต้นยางในที่ดินทั้งหมดประมาณ 7,000 ต้น สามารถกรีดและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกต้น โดยที่ดินผืนนี้ เป็นที่ดินผืนใหญ่ เพียงผืนเดียวที่ยังคงมีอยู่ในบริเวณนั้น ราคาขายไร่ละ 600,000 บาท สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
2006ACL0850 Land with Rubber Tree Plantation 120-2-27 Rai for SALE. Far from Kanjanadith City only 10 km. Near Highway Road and convenience transportation, The road direct to this land.
Land for sale included with the rubber plantation business, estimate 7,000 of rubber trees. This land is one large piece of land that still remaining in this area, selling price 600,000 baht per Rai. For the investor who interest for invest please contact for more information.
ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
Situated at Tungkong, Kanjanadit, Suratthani Province. 84290

หน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันตกใต้
Facing to Southwest

ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location https://goo.gl/maps/oAdCzTc2cqBuWMpF7

ราคาขาย 72,340,500 บาท (คิดเป็น 1,500 บาทต่อ ตร.ว.)
Selling price 72,340,500 baht, (equivalent to 1,500 baht per sqw.)

*****พื้นที่สี ไม่มีพื้นที่สีในระบบ
***** Color space No color space in the system
จุดเด่นทรัพย์ / Property Highlight
1.ที่ดินอยู่ห่างจากถนนใหญ่ถนนสุราษฎร์ธานี– นครศรีธรรมราช เพียง 800 เมตร
1. The Land closed to highway Road/ Suratthani – NakornSrithammarat Road only 800 m.
2.มีถนนส่วนตัวเข้าถึงที่ดิน ถนนหน้ากว้าง 10 ม. สะดวกสำหรับการเดินทางเข้า/ ออก
2. The private road direct to this land and width for 10 m. convenience for driving.
3.ผู้ซื้อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต และ รายได้ จากสวนยางพารา โดยดำเนินกิจการต่อเนื่องได้เลย
3. The buyer to continue receiving income from the plantation business.
4.หรือ หากต้องการทำธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร, ที่ดินจัดสรร ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากพื้นที่นี้ อยู่ในเขตชุมชน อยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 แห่ง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎธานี และยังมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า และ น้ำประปา อีกทั้งยังมีเส้นทางลัดที่จะไปตัวเมือง หรือออกถนนใหญ่ได้อีกหลายเส้นทาง จึงเป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการสร้างชุมชมเมือง
4.For another business idea such as Real Estate or The Housing Development, this land located near the well know 2 high schoolsin Suratthani Province. Tiam-UdomsuksaSchool and SarasasWitaedSuksaSchool included with the public utility, electricity, water supply also with the transportation that convenience to go to the main road and city, All those benefit is suitable to support in real estate business.

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.1 กม.
1. Surat Thani Special Education Center 1.1 km.
2.ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ 1.5 กม.
2. Tha Thong Mai Post Office 1.5 km.
3.ใกล้บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขาท่าทอง) 2.4 กม.
3.Toyota Surat Thani Company Limited (Tha Thong Branch) 2.4 km.
4.ใกล้ไทยวัสดุ สาขาสุราษฎร์ธานี 2.5 กม.
4. Thai Watsadu Surat Thani 2.5 km.
5.ใกล้บิ๊กซีสุราษฎร์ธานี 7.7 กม.
5. Near Big C Surat Thani 7.7 km.
6. ห่างจากถนนหลัก 800 เมตร (ถนนสุราษฎร์ธานี– นครศรีธรรมราช)
6. 800 meters from the main road (Surat Thani Road – Nakhon Si Thammarat)
7. ห่างจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ 8.9 กม.ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11.9 กม.
7. Away from Kanchanadit District 8.9 km. Away from Surat Thani Province 11.9 km.
8. จากถนนสุราษฎร์ธานี– นครศรีธรรมราชเข้ามาเป็นถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 800 เมตร
8. From Surat Thani Road – Nakhon Si Thammarat entered a concrete road, a distance of about 800 meters.
9. ที่ดินเสมอถนน มีลักษณะเป็นเนินเขา
9. Land always road The land has a hilly appearance.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2006ACL0850
  • Home Area:
    120-2-27 Rai
  • Price:
    ฿ 72,340,500
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “Land for SALE Kanjanadit, Suratthani ,120-2-27 Rai”