ที่ดิน ต.หันตะเภา อ.วังน้อย อยุธยา 10-0-7 ไร่ / Land for sale in Han Taphao , Wang Noi , Ayutthaya 10-0-7 rai

Featured
฿ 2,700,000

Overview

2111ACL1665 ที่ดิน ต.หันตะเภา อ.วังน้อย อยุธยา 10-0-7 ไร่ทำเลดี ราคาขายต่ำกว่าประเมิน น้ำประปาและไฟฟ้าลากมาอีกเพียง 300 เมตร
หน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 794 เมตร เหมาะแก่ทำการเกษตร หรือทำบ้านสวนเพื่อการอยู่อาศัย
2111ACL1665 Land for sale in Wang Noi 10-0-7 rai, Located in a good location, selling price below the market value. Water and electricity Access not far only 300 meters from the location. Dimension of land is 20 meters, Length 794 meters, suitable for agriculture. or make a garden house for living

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170
Property Location: Han Taphao Subdistrict, Wang Noi District, Ayutthaya Province 13170

หน้าที่ดินอยู่ทางทิศเหนือ
The direction of the Land is towards the North.

ปักหมุด/ Pinned https://maps.app.goo.gl/MVSjjvsjaw2HZoNF7

ราคาขาย 2,700,000 บาท คิดเป็น 674 บาท ต่อตารางวา
Selling price 2,700,000 Baht, equivalent to 674 Baht per sq wah

*****พื้นที่สี ไม่มีพื้นที่สีในระบบ
***** Color zone: No colour zone in the system

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight
1. ที่ดินสวยติดถนนคอนกรีต กว้าง4เมตร
1. Beautiful land next to a concrete road, width 4 meters.
2. ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
2. The land is near to the community.
3. มีคนสัญจรผ่านไปมาเยอะ ทางไม่เปลี่ยว เหมาะแก่การจัดทำบ้านสวน
3. Busy road, many people is always seen passing through the pathway, Suitable for making a garden house
4. ตรงข้างมีคลองสาธารณะ สามารถดึงน้ำใช้ได้ตลอดปี
4. There is a public canal next to it. Able to use water all in all seasons.

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1. โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 2.2 กม.
1. Wat Wong Sawan School 2.2 km.
2. สถานีอนามัยตำบลสนับทึบ 3.6 กม.
2. Sanuk Tung Subdistrict Health Station 3.6 km.

3. โรงเรียนคอตันคลอง 27 4.6 กม.
3. Cotan Khlong 27 School 4.6 km.
4. วัดน้อมประชาสรรค์ 6 กม.
4. Nom Prachasan Temple 6 km.
5. ห่างจากถนนพหลโยธิน 7 กม. (หมายเลข 1 )
5. 7 km. away from Phaholyothin Road (No. 1)
6. ห่างถนนรอง 4 กม (หมายเลข 1023) , ที่ดินติดถนนคลองซอยแยก 2 ขวา
6. 4 km. away from the secondary road (No. 1023), land adjacent to Khlong Soi 2 intersection right
7. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร
7. The entrance to the estate is a 4-meter wide concrete road.
8. ห่างจากตำบลหันตะเภา 550 เมตร ,ห่างจากอำเภอวังน้อย 8 กม. กม.ห่างจากตัวจังหวัด 42 กม.
8. 550 meters away from Tambon Han Taphao, 8 km. away from Wang Noi District, 42 km. away from the province.
9. ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 1 เมตร
9. The land is about 1 meter lower than the road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2111ACL1665
  • Home Area:
    10-0-7 rai
  • Price:
    ฿ 2,700,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ที่ดิน ต.หันตะเภา อ.วังน้อย อยุธยา 10-0-7 ไร่ / Land for sale in Han Taphao , Wang Noi , Ayutthaya 10-0-7 rai”

Rating