ที่ดิน ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 7-1-80 ไร่ / Land for sale in Lan Sakae, PhayakkhaphumPhisai , MahaSarakham 7-1-80 rai

Featured
฿ 3,725,000

Overview

2112ACL1751 ที่ดิน ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 7-1-80 ไร่ ทำเลดี ติดถนนลาดยาง 4 เลน หน้ากว้าง 173 เมตร ลึก 143 เมตร
เหมาะแก่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำการเกษตร
2112ACL1751 Land for sale 7-1-80 rai, good location, next to 4 lane asphalt road, width 173 meters, length 143 meters.suitable for personal business or farming

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
Property Location: Lan Sakae Subdistrict, PhayakkhaphumPhisai District, MahaSarakham Province 44110

หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออก
The direction of the front face of the land is towards the east side.

ปักหมุด/ Pinned https://maps.app.goo.gl/ERZqW1UrwqiLk3bU8

ราคาขาย 3,725,000 บาท คิดเป็น 1,250 บาท ต่อตารางวา
Selling price 3,725,000 Baht, equivalent to 1,250 Baht per sq wah

*****พื้นที่สี ไม่มีพื้นที่สีในระบบ
***** Color zone: No colour zone in the system

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight
1. น้ำ – ไฟฟ้าเข้าถึง (น้ำเป็นน้ำบาดาล)
1. Water – Electricity (water is groundwater) is available to use.
2. ที่ดินสวย เป็นที่ดินแปลงใหญ่สามารถทำธุรกิจได้หลากหลาย
2. Beautiful land is a large plot of land that can do a variety of businesses.
3. การเดินทางสะดวกสบาย
3. Land is located in a good location. Convenient to reach.
4. ติดถนนนาเชือก – พยัฆภูมิพิสัย 4 เลน
4. Next to Na Chueak – PhayakhaphumPhisai Road, 4 lanes

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1.องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก 1.7 กม.
1. Lan Sakae Sub District Administration Organization 1.7 km.
2.โรงเรียนบ้านมะโบ่ 2.2 กม.
2. Ban Ma Bo School 2.2 km.
3.โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 กม.
3. PhayakkhaphumWittayakarn School 10 km.
4.โกลบอลเฮ้าส์ 10.6 กม.
4. Global House 10.6 km.
5. ห่างจากถนนแจ้งสนิท 78.9 กม.( หมายเลข 23 )
5. 78.9 km. away from Chaeng Sanit Road (No. 23)
6. ติดกับถนนนาเชือก – พยัฆภูมิพิสัย ( หมายเลข 219 )
6. Adjacent to Na Chueak-PhayakhaphumPhisai Road (No. 219)
7. ทางเข้าทรัพย์เป็นลาดยางกว้างประมาณ 20 เมตร
7. The entrance to the estate is paved with a width of about 20 meters.
8. ห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 9.7 กม.ห่างจากตัวจังหวัด 104 กม.
8. Away from PhayakkhaphumPhisai District 9.7 km. away from the province 104 km.
9. ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 2 เมตร
9. Elevation of Land is lower than the road about 2 meters.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2112ACL1751
  • Home Area:
    7-1-80 rai
  • Price:
    ฿ 3,725,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ที่ดิน ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 7-1-80 ไร่ / Land for sale in Lan Sakae, PhayakkhaphumPhisai , MahaSarakham 7-1-80 rai”

Rating