ที่ดินพร้อมโกดัง ต.วังบัว อ.ลองขลุง จ.กำแพงเพชร 27-0-19 ไร่ / Land with a large warehouse in Khlong Khlong ,Kamphaeng Phet 27-0-19 rai

Featured
฿ 14,500,000

Overview

2202ACL0045 ที่ดินพร้อมโกดังขนาดใหญ่ เนื้อที่ 27-0-19 ไร่ ทำเลดี ติดถนนสองด้าน อยู่ใกล้แหล่งชุมชม หน้ากว้าง 86 เมตร ลึก 362 เมตร ภายในที่ดินประกอบไปด้วย
1 โกดัง พื้นที่ใช้สอย 1,000 ตารางเมตร (เป็นโกดังเปล่า) อย่างดี ถมแล้วบางส่วน ด้านหลังเป็นที่นา เหมาะแก่การทำธุรกิจส่วนตัว หรือดำเนินกิจการต่อ
2202ACL0045 Land with a large warehouse, area 27-0-19 rai, good location, on two sides of the road. Near the community, width 86 meters, Length 362 meters, within the land consists of
1 warehouse, usable area of 1,000 square meters (empty warehouse), well, partially filled The back is a field Suitable for doing personal business or continuing the business

ที่ตั้งทรัพย์ : ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
Property Location: Wang Bua Subdistrict, Khlong Khlong District Kamphaeng Phet Province 62120

ราคาขาย 14,500,000 บาท คิดเป็น 1,340 บาท ต่อตารางวา
Selling price 14,500,000 baht, equivalent to 1,340 baht per square wa.

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
Facing east

ปักหมุด/ Property https://goo.gl/maps/sftRA1QoKxA3HbDn9

****ไม่ขึ้นพื้นที่สีในระบบ
****No color space in the system

จุดเด่นของทรัพย์/ Property Highlights
1. ที่ดินสวย ทำเลดี หน้างกว้าง
1. Beautiful land, good location, wide frontage
2. การเดินทางสะดวกสบาย เข้า-ออกได้สายเส้นทาง
2. Traveling is comfortable in-out via route
3. ติดถนนลาดยาง 2 ด้าน (ด้านหน้ากว้าง 5 เมตร ด้านข้างกว้าง 6 เมตร )
3. Adjacent to asphalt road on 2 sides (front width 5 meters, side width 6 meters)
4. น้ำประปา- ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
4. Water supply- Electricity available
5. สภาพโกดังพร้อมใช้งาน
5. Warehouse condition ready to use
6. พร้อมดำเนินธุรกิจต่อ มีใบขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว
6. Ready to continue business already have a building permit

สถานที่ใกล้เคียง/ nearby places
1.ช.รุ่งเรืองกิจ [ อุปกรณ์การเกษตร อะไหล่ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์] 110 เมตร
1. Chorrungruangkit [Agricultural equipment, spare parts, tools, and hardware equipment] 110 meters
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว 550 เมตร
2. Wang Bua Subdistrict Administrative Organization 550 meters
3. วัดปทุมทอง (วัดวังบัว) 2.7 กม.
3. Wat Pathum Thong (Wat Wang Bua) 2.7 km.
4. โรงเรียนบ้านวังบัว 3.1 กม.
4. Ban Wang Bua School 3.1 km.
5. ตลาดสดเทศบาลท่ามะเขือ 6 กม.
5. Tha Makhuea Municipal Fresh Market 6 km.
6. ห่างถนนพหลโยธิน 6.3 กม. (หมายเลข 1 ) , ห่างถนนท่ามะเขือ-กำแพงเพชร 2.3 กม.(หมายเลข 1084 )
6. 6.3 km. away from Phaholyothin Road (No. 1), 2.3 km. away from Tha Makhuea-Kamphaeng Phet Road (No. 1084)
7. ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร 34 กม. , ห่างจากอำเภอคลองขลุง 11.7 กม.
7. 34 km. away from Kamphaeng Phet Province, 11.7 km. away from Khlong Khlung District
8. อายุโกดัง 5 ปี , ถมแล้วบางส่วน
8. The age of the warehouse is 5 years, partially filled.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2202ACL0045
  • Home Area:
    27-0-19 rai
  • Price:
    ฿ 14,500,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ที่ดินพร้อมโกดัง ต.วังบัว อ.ลองขลุง จ.กำแพงเพชร 27-0-19 ไร่ / Land with a large warehouse in Khlong Khlong ,Kamphaeng Phet 27-0-19 rai”

Rating