ขายที่ดิน 13-2-96 ไร่ ทำเลดี ติดถนนหลวงชนบทลาดยาง 2 เลน ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

Featured
฿ 5,496,000

Overview

2209ACL1847 ขายที่ดิน 13-2-96 ไร่ ทำเลดี ติดถนนหลวงชนบทลาดยาง 2 เลน หน้ากว้าง 108 เมตร ลึก 252 เมตร เหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัย ทำโครงการ หรือทำการเกษตร
2209ACL1847 Land for sale, 13-2-96 rai, good location, next to the 2 lane Chonlapthad Yang road, width 108 meters, depth 252 meters, suitable for building a residence, doing a project or doing agriculture.

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000
Property Location: PetchchomphuSubdistrict, KosamphiNakhon District, KamphaengPhet Province 62000

หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออก
The land is on the east side.

ลิงค์ทรัพย์ / Property link:
ปักหมุด/ Pinned https://goo.gl/maps/Weh7KiCtKPjWrKSD8

ราคาขาย 5,496,000 บาท คิดเป็น 1,000 บาท ต่อตารางวา
Selling price 5,496,000 Baht, equivalent to 1,000 Baht per sqwah

*****พื้นที่สีเขียว ประเภทที่ชนบทและเกษตรกรรม
*****Green area Rural and agricultural type

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight
1. ที่ดินสวยเป็นรูปสี่เหลี่ยม
1. The land is beautiful and square shape
2. ไฟฟ้า เข้าถึงที่ดิน
2. electricity access to the land
3. ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
3. The land is near to the community area.
4. การเดินทางสะดวก
4. Convenient transportation

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1.โรงเรียนบ้านท่านา หมู่ที่7 750 เมตร
1. Ban Tha Na School, Village No. 7, 750 meters
2.โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 3 กม. (ซอยทางเข้าทรัพย์จะติดกับโรงเรียน)
2. Ban KohRakSiet School, 3 km. (The entrance to the estate is next to the school)
3.วัดเกาะรากเสียดนอก 3.3 กม.
3. KohRakSietNok Temple 3.3 km.
4.โรงพยาบาลโกสัมพีนคร หมู่3 7.9 กม.
4. KosamphiNakhon Hospital, Village No. 3, 7.9 km.
5. ห่างจากถนนพหลโยธิน 2.8 กม. (หมายเลข1) , ที่ดินติดถนนลาดยาง 2 เลน (กว้าง8 เมตร)ถนนหมายเลข 1068
5. 2.8 km. away from Phaholyothin Road (No. 1), 2 lanes of land adjacent to the asphalt road (8 meters wide), Road No. 1068
6. ห่างจากตำบลเพชรชมภู 10 กม,ห่างจากอำเภอโกสัมพีนคร 8 กม.ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 18 กม.
6. 10 km from PetchChomphu Sub-district, 8 km from KosamphiNakhon District, 18 km from KamphaengPhet Province
7. ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 1.5 เมตร
7. The land is about 1.5 meters lower than the road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

 • Property ID:
  2209ACL1847
 • Home Area:
  2
 • Lot dimensions:
  96
 • Price:
  ฿ 5,496,000
 • Year built:
  13
 • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ขายที่ดิน 13-2-96 ไร่ ทำเลดี ติดถนนหลวงชนบทลาดยาง 2 เลน ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร”

Rating