ขายที่ดิน อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 4-0-53.9 ไร่ / Land for sale in Lao Suea Kok District Ubon Ratchathani 4-0-53.9 rai

Featured
฿ 1,500,000

Overview

2201ACL1680 ขายที่ดิน 4-0-53.9 ไร่ หน้ากว้าง 145 เมตร ลึก 82 เมตร เหมาะแก่การทำที่อยู่อาศัย หรือทำการเกษตร
2201ACL1680 Land for sale 4-0-53.9 rai, width 145 meters, depth 82 meters.Suitable for housing or farming

ที่ตั้งทรัพย์: ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000
Property Location: Lao Suea Kok Subdistrict Lao Suea Kok District Ubon Ratchathani Province 34000

ทิศ หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
In front of the land facing northwest

ปักหมุด/ Pinned https://goo.gl/maps/ai4BuuM9w9va2RWx8

ราคาขาย 1,500,000 บาท คิดเป็น 907 บาท ต่อตารางวา
Selling price 1,500,000 Baht, equivalent to 907 Baht per sq wah

*****พื้นที่สี ไม่มีพื้นที่สีในระบบ
***** Color zone: No color zone in the system

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight

1.การเดินทางสะดวก ที่ดินติดทางสารธารณะ ถนนลูกรัง

1.convenient transportation Land adjacent to public road, gravel road

2.สภาพแวดล้อมดีติดธรรมชาติ
2. good environment close to nature
3. ไฟฟ้าเข้าถึง
3. Water-electric access
4. ใกล้แหล่งชุมชน
4. near community

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1. ตลาดสดปลื้มจิตร 1 กม.
1. Pluemchit Fresh Market, 1 km.
2. วัดมงคลนอก 1.4 กม.
2. MongkolNok Temple 1.4 km.
3. โรงเรียนเหล่าเสือโก้ก 2 กม.
3. Lao SuaKok School 2 km.
4. โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 2.4 กม.
4. Lao SuaKok Hospital 2.4 km.
5.ห่างจากถนนเหล่าเสือโก๊ก 1 กม
5. 1 km away from Lao Suea Kok Road
6. ห่างถนนหลัก อุบล- เขมราฐ 2.2 กม. ( หมายเลข 2050 )
6. 2.2 km. away from the main road Ubon-Khemrat (No. 2050)
7. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร และถนน ลูกรัง ยาวประมาณ 600 เมตร กว้าง 3 เมตร
7. The entrance to the estate is a concrete road, 4 meters wide and a gravel road, about 600 meters long, 3 meters wide.
8. ห่างจากอำเภอเหล่าเสือโก้ก 7 กม.ห่างจากตัวจังหวัด 7 กม.
8. Away from Lao SueaKok district 7 km. Away from the province 7 km.
9. ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 50 เซนติเมตร
9. The land is 50 centimeters below the road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2201ACL1680
  • Home Area:
    4-0-53.9 ไร่
  • Price:
    ฿ 1,500,000
  • Property Status:

Page Views