ขายที่ดิน ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 13-2-96 ไร่ / Land for sale in Petchchomphu , KosamphiNakhon , KamphaengPhet 13-2-96 rai,

Featured
฿ 5,496,000

Overview

2110ACL1663 ขายที่ดิน 13-2-96 ไร่ ทำเลดี ติดถนนหลวงชลบทลาดยางรถสวนกันได้สบาย ปัจจุบันให้คนเช่าปลูกมันสําปะหลังหน้ากว้าง 108 เมตร ลึก 252 เมตร เหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัย ทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำการเกษตรต่อ
2110ACL1663 Land for sale in Petchchomphu, KamphaengPhet13-2-96 rai, In a good location, next to the main road, Chonthodthon, easy to park. At present, cassava is planted by tenants with a width of 108 meters, a length of 252 meters, suitable for building a residence. run private business or continue farming

ที่ตั้งทรัพย์ : ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000
Property Location: PetchchomphuSubdistrict, KosamphiNakhon District, KamphaengPhet Province 62000

หน้าที่ดินอยู่ทางทิศเหนือ
Direction of the land is towards the north.

ปักหมุด/ Pinned https://goo.gl/maps/Weh7KiCtKPjWrKSD8

ราคาขาย 5,496,000 บาท คิดเป็น 1,000 บาท ต่อตารางวา
Selling price 5,496,000 Baht, equivalent to 1,000 Baht per sqwah

*****พื้นที่สีเขียว ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*****Green area Types: open spaces for recreation and environmental preservation.

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight
1. ที่ดินสวยเป็นรูปสี่เหลี่ยม
1. The land is beautiful and square shape
2. น้ำประปา – ไฟฟ้า เข้าถึงที่ดิน
2. Water supply – electricity access to the land
3. ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
3. The land is near to the community area.
4. การเดินทางสะดวก สบาย รถสวนกันได้
4. Located in the convenient location, Have a space to park a car.
5. ที่ดินทำเลดี ติดถนนสายรอง 1068
5. Land, good location, next to the secondary road 1068

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1.โรงเรียนบ้านท่านา หมู่ที่7 750 เมตร
1. Ban Tha Na School, Village No. 7, 750 meters
2.โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 3 กม. (ซอยทางเข้าทรัพย์จะติดกับโรงเรียน)
2. Ban KohRakSiet School, 3 km. (The entrance to the estate is next to the school)
3.วัดเกาะรากเสียดนอก 3.3 กม.
3. KohRakSietNok Temple 3.3 km.
4.โรงพยาบาลโกสัมพีนคร หมู่3 9 กม.
4. KosamphiNakhon Hospital, Village No. 3, 9 km.
5. ห่างจากถนนพหลโยธิน 2.8 กม. (หมายเลข1) , ที่ดินติดถนนรอง 1068
5. 2.8 km. away from Phaholyothin Road (No. 1), land next to the secondary road 1068
6. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนลาดกว้างกว้างประมาณ 8 เมตร (2เลน)
6. The entrance to the property is a wide sloping road, approximately 8 meters wide (2 lanes).
7. ห่างจากตำบลเพชรชมภู 10 กม,ห่างจากอำเภอโกสัมพีนคร 8 กม.ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 26 กม.
7. 10 km from PetchChomphu Sub-district, 8 km from KosamphiNakhon District, 26 km from KamphaengPhet Province
8. ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 1.5 เมตร
8. The land is about 1.5 meters lower than the road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

PropertyAdvantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2110ACL1663
  • Home Area:
    13-2-96 rai
  • Price:
    ฿ 5,496,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ขายที่ดิน ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 13-2-96 ไร่ / Land for sale in Petchchomphu , KosamphiNakhon , KamphaengPhet 13-2-96 rai,”

Rating