ขายที่ดิน ต. หนองชาก อ. บ้านบึง ชลบุรี 2 ไร่ (มี 1 ไร่ 2 แปลง) / Land for sale 2 rai in Chonburi (with 1 rai 2 plots)

Featured
฿ 5,600,000

Overview

2207ACL1768 ขายที่ดิน 2 ไร่ (มี 1 ไร่ 2 แปลง) ทำเลดี อยู่ในแหล่งชุมชน หน้ากว้าง 50 เมตร ลึก 67 เมตร
เหมาะสร้างที่พักอาศัย รีสอร์ท โกดังสินค้า
2207ACL1768 Land for sale 2 rai in Nong Chak (with 1 rai 2 plots), Located in a good location, in the community area, width 50 meters, length 67 meters.
Suitable for building a residence, resort, warehouse

ที่ตั้งทรัพย์ : ซอยประเสริฐราษพัฒนา 1(ซอยตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี) ต. หนองชาก อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
Property Location: Soi Prasert Rat Phatthana 1 (Soi opposite Chonburi Technical College) Nong Chak Subdistrict, Ban Bueng District, Chonburi Province 20170

ทิศ หน้าที่ดินอยู่ทางทิศใต้
In front of the land facing south

ปักหมุด/ Pinned: https://maps.app.goo.gl/MKe1XVAj4S2dcRJp8

ราคาขายรวม 5,600,000 บาท คิดเป็น 7,000 บาท ต่อตารางวา (ไร่ละ 2,800,000 บาท)
selling price 5,600,000 baht equivalent to 7,000 baht per square wah (2,800,000 baht per rai).

****ที่ดินอยู่ในโซนพื้นที่สีเหลือง ชุมชนชนบท
***** The land is in the yellow zone, a rural community.

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight
1. ที่ดินในชุมชนหมู่บ้าน ทำเลดี
1. Land is located in a good location in the village community.
2. น้ำประปา – ไฟฟ้า เข้าถึงที่ดิน
2. Water supply – electricity to land
3. เงียบสงบ ปลอดภัย บรรยากาศดี
3. Peaceful community location, safe area with good atmosphere
4. ที่ดิน 2 แปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวย
4. 2 plots of land is in square shape.

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1.บริษัททักษิณคอนกรีต 1.4 กม.
1.Thaksin Concrete Company 1.4 km.
2.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 2.2 กม.
2. Chonburi Technical College, Chulabhorn Rajawittayalai Science School, Chonburi 2.2 km.
3.เทศบาลตำบลหนองชาก 4 กม.
3. Nong Sak Subdistrict Municipality 4 km.
4.สี่แยกหนองชาก 4.1 กม.
4. Nong Sak Intersection 4.1 km.
5.โลตัสบ้านบึง 6.1 กม.
5. Lotus Ban Bueng 6.1 km.
6.ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 3 เมตร
6. The entrance to the property is a concrete road approximately 3 meters wide.
7.ห่างจากถนนหลัก ถนนบ้านบึง-แกลง (ถนนหมายเลข 344) 2.1 กม.
7. away from the main road Ban Bueng-Klaeng Road (Road No. 344) 2.1 km.
8. ห่างจากอำเภอบ้านบึง 8 กม.ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 23 กม. 7
8. Away from Ban Bueng District 8 km. away from Chonburi Province 23 km 7
9.ที่ดินต่ำกว่าถนน 50 ซม.
9. Land level below the road 50 cm.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th

Details

  • Property ID:
    2207ACL1768
  • Home Area:
    2 ไร่
  • Price:
    ฿ 5,600,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ขายที่ดิน ต. หนองชาก อ. บ้านบึง ชลบุรี 2 ไร่ (มี 1 ไร่ 2 แปลง) / Land for sale 2 rai in Chonburi (with 1 rai 2 plots)”

Rating