ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 60-2-25 ไร่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Featured
฿ 68,000,000

Overview

2212ACL0049 ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 60-2-25 ไร่ หน้ากว้าง 295 เมตร ลึก 391 เมตร ล้อมรั้วรวดหนามทั้งแปลง ภายในที่ดิน มีต้นสักและต้นมะม่วงหิมพานต์ ทำเลดี ใจกลางเมือง ติดถนน 2ด้าน เหมาะทำทุกโครงการ
2212ACL0049 Large plot of land for sale, 60-2-25 rai, width 295 meters, depth 391 meters, surrounded by barbed fence. Inside the land there are teak and cashew trees. Good location in the heart of the city, next to 2 roads, suitable for all projects.

ที่ตั้งทรัพย์ : ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Property Location: T.Tha Sao, A.Mueang, Uttaradit Province 53000

ทิศ หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
The direction in front of the land is to the south east.

ลิงค์ทรัพย์ / Property Link
ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location https://maps.app.goo.gl/A8t492Go8mRqBANH7

ราคาขาย 68,000,000 บาท คิดเป็น 2,807 บาทต่อตารางวา
Selling price is 68,000,000baht, equivalent to 2,807 baht per square wa.

***** พื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** green area Rural and agricultural land

จุดเด่นของทรัพย์ / Highlight of property
1.ที่ดินสวยแปลงใหญ่ ทำเลดี ใจกลางเมือง หาได้ยาก
1. Beautiful large plot of land, good location, in the heart of the city.
2. การเดินทางสะดวก เข้า-ออก ได้ 2 ทาง
2. Convenient transportation, can enter and exit in 2 roads.
3. ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน, ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัด, ล้อมรอบด้วยหมู่บ้าน
3. The land is near the community, near the provincial government center, surrounded by villages.
4. เหมาะลงทุน สามารถทำได้ทุกโครงการ
4. Suitable for investment, able to do every project

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 กม.
1. Uttaradit Rajabhat University 3 km.
2. สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4.5 กม.
2. Uttaradit Municipality Office 4.5 km.
3. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 4.9 กม.
3. Uttaradit Hospital 4.9 km.
4. โลตัส อุตรดิตถ์ 6.7 กม.
4. Lotus Uttaradit 6.7 km.
5. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 3.7 กม.
5. Phraya Phichai Dap Hak Monument 3.7 km.
6.ห่างจากถนนหลัก 9.1 กม.(ถนนอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมายเลข 11)/ ห่างจากถนนทางหลวงชนบท (อต.4007) 550 เมตร
6. Away from the main road (In Buri-Chiang Mai Road No. 11) 9.1 km. away from the rural road (No. 4007) 550 meters
7. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร
7. The entrance to the property is a concrete road, width 4 meters.
8. ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 4.1 กม.
8. Away from Mueang Uttaradit District 4.1 km.
9. ที่ดินต้องถม 2 เมตร (บางช่วง)
9. The land must fill 2 meters. (some area)

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449
Contact for more information:
Mr. Permporn Srirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Property ID:
    2212ACL0049
  • Home Area:
    60-2-25
  • Price:
    ฿ 68,000,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 60-2-25 ไร่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์”

Rating