ขายที่ดินพร้อมสวนป่าสัก 8-2-21 ไร่ (5แปลงติดกัน) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

Featured
฿ 3,800,000

Overview

2308ACL1995 ขายที่ดินพร้อมสวนป่าสัก 8-2-21 ไร่ (5แปลงติดกัน) หน้ากว้าง 128 เมตร ลึก 106 เมตร ติดทางสาธารณะประโยชน์ 3 ด้าน มีต้นสักในที่ดินขายพร้อมต้นสัก ต้นสักปลูกมาแล้ว 10 ปี (สามารถตัดขายได้แล้ว) ปลูกเต็มพื้นที่ประมาณ 1,400 ต้น เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูกหรือซื้อไว้เก็งกำไร
2308ACL1995 Land for sale with teak plantation, 8-2-21 rai (5 adjacent plots), width 128 meters, depth 106 meters, next to public roads on 3 sides. There are teak trees in the land for sale with teak trees. Teak trees have been planted for 10 years (can be cut and sold), approximately 1,400 trees are planted in the area, suitable for cultivation or speculation.

ที่ตั้งทรัพย์ : ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 532102
Property Location: Thung Yang Subdistrict, Laplae District, Uttaradit Province 53210

ปักหมุด/ Pinned: https://goo.gl/maps/ECYp1SPGcFJQLnNy8
ลิงค์ทรัพย์/ Property Link: https://linevoom.line.me/post/1169319201401296850

ราคาขาย 3,800,000 บาท (คิดเป็น 1,283 บาทต่อตารางวา) ลดจาก 4,390,000 บาท
Selling price 3,800,000 baht (calculated as 1,283 baht per square wa) reduced from 4,390,000 baht

หน้าที่ดินหันไปทางทิศเหนือ
The front of the land faces north.

***** พื้นที่สีเขียว ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** Green area rural and agricultural type

จุดเด่นของทรัพย์ / Property Highlight
1. ที่ดินสวยแปลงใหญ่ 5 โฉนดรวม พร้อมสวนป่าสัก สามารถตัดขาย และทำกำไรให้กับคนซื้อได้
1. Beautiful plot of land, 5 deeds together with a teak plantation, can be cut and sold and make a profit for the buyer.
2. ทำเลดี ใกล้ชุมชน บรรยายกาศดี ร่มรื่น
2. Good location, close to the community, good atmosphere, shady
3. การเดินทางเข้า-ออกสะดวก ติดทางสาธารณะประโยชน์ 3 ด้าน
3. Getting in and out is convenient. Adjacent to public roads on 3 sides
4. เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูกหรือซื้อไว้เกร็งกำไร
4. suitable for planting or buying for speculation

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 750 เมตร
1. Uttaradit Provincial Transport Office 750 meters
2. สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน 2.4 กม.
2. Mae Khamman Police Station 2.4 km.
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 2.4 กม.
3. Uttaradit Agricultural Research and Development Center 2.4 km.
4. วัดร่มโพธิญาณ 4 กม.
4. Wat Rom Pho Thi Yan 4 km.
5.โรงเรียนบ้านห้วยช้าง 5.1 กม.
5. Ban Huai Chang School 5.1 km.
6.ทางเข้าทรัพย์ติดถนนลูกรัง (ถนนกว้าง 5 เมตร) ห่างถนนลาดยาง 450 เมตร
6. The entrance to the property is on a dirt road (5 meters wide road), 450 meters from the asphalt road.
7. ห่างจากถนนอุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย (หมายเลข 102) 450 ม.
7. Distance from Uttaradit-Si Satchanalai Road (No. 102) 450 m.
8. ห่างจากตัวอำเภอลับแล 14.3 กม. และ ห่างจาก ตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 16.2 กม.
8. 14.3 km. away from Laplae District and 16.2 km. away from Uttaradit Province.
9. ที่ดินเสมอถนน
9. Land equal road

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449
Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Details

  • Price:
    ฿ 3,800,000
  • Property Status:

Page Views

Be the first to review “ขายที่ดินพร้อมสวนป่าสัก 8-2-21 ไร่ (5แปลงติดกัน) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์”

Rating