นายหน้าที่เป็น VIP ขึ้นทะเบียนกับเรา มีข้อดีอย่างไร

นายหน้าที่ขึ้นทะเบียน มีระเบียบข้อบังคับ มีการตรวจสอบการทำงาน และประวัติ และมีสัญญารักษาความลับกับทางบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ซื้อสัตย์ รับผิดชอบทุกอย่าง ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และคนกลาง จะไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ไม่รับเงินมัดจำโดยที่เจ้าของทรัพย์ไม่ทราบหรือที่ไม่ได้เซ็นไว้ ถ้าทำให้เกิดความเสียหาย บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นโจทก์ร่วมด้วย

1. เกิดความน่าเชื่อถือและไว้ใจจากเจ้าของทรัพย์

2. ผู้ซื้อมั่นในในตัวนายหน้าที่ติดต่อด้วย

3. นายหน้าทำงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นมิตรกับนายหน้าท้องถิ่น